«کودکان بازمانده از تحصیل»

«کودکان بازمانده از تحصیل» هرکس فارغ از داشتن یا نداشتن شناسنامه، حق دارد تحصیل کند.

«بانک ملی سلول های بنیادی»

«بانک ملی سلول های بنیادی» پیوند سلول های بنیادی خون ساز آخرین راه حل درمان بسیاری از بیماری های خونی است. در ایران به دلیل نبود بانک جامع سلول های بنیادی...

«خشونت علیه زنان»

«خشونت علیه زنان» بر اساس آمارهای رسمی برآورد می‌شود که ۳۵% زنان در سرتاسر جهان، نوعی از خشونت فیزیکی و یا جنسی را تجربه کرده اند....