پروانه تاسیس

پروانه تاسیس موسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ توسط سازمان بهزیستی صادر شد و این موسسه طبق قوانین سازمان بهزیستی پس از گذشت ۳ سال و با توجه به عملکرد مثبت موفق به اخذ پروانه فعالیت شد. تصویر پروانه فعالیت در این صفحه نمایش داده شده است. 

(آتنا در سال ۱۳۹۸ به ساختمان جدیدی به نشانی میدان توحید، خیابان امیرلو، بن بست منصوریه، پلاک ۲، کدپستی ۱۴۱۹۷۱۴۸۸۱ نقل مکان کرده است)

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر