«کودکان بازمانده از تحصیل»

«کودکان بازمانده از تحصیل»


مسئله:

کودکان فاقد هویت و شناسنامه و یا کودکانی که به خاطر داشتن والد یا سرپرست بد از تحصیل بازمی مانند.


چشم انداز: 

هرکس فارغ از داشتن یا نداشتن شناسنامه، حق دارد تحصیل کند.


اقدامات انجام شده: 

  1. تهیه بانک اطلاعاتی با همکاری سمن های دیگر
  2.  تهیه پروپوزال کودکان بازمانده از تحصیل
  3.  پیگیری از وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور


نهادهای درگیر:

  1. آموزش و پرورش، 

  2. ثبت احوال (وزارت کشور)

  3. خانه ها یا مراکز بهداشت (وزارت بهداشت)

  4.  انجمن مددکاران اجتماعی ایران، 

  5. شورای عالی ساماندهی کودکان کارو خیابان،

  6.  سمن های دارای مجوز قانونی،

  7. کانون وکلای دادگستریپروپوزال کودکان بازمانده از تحصیل:

پروپوزال کودکان بازمانده از تحصیل.pdf


اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر