ظرفیت سازی برای توسعه محلی در قالب تسهیلگری

ظرفیت سازی برای توسعه محلی در قالب تسهیلگری


اولین دوره این کارگاه ها با عنوان  «مشارکت و تسهیلگری ویژه تیم های داوطلب محلی» آذر 1395 در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.   این پروژه تا نیمۀ سال 1396 در سه دوره در هر یک از استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد و سمنان برگزار شد.

دیگر پروژه های آتنا

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر