آموزش، حمایت و توانمندسازی قربانیان خشونت خانگی

آموزش، حمایت و توانمندسازی قربانیان خشونت خانگی

 آموزش، حمایت و توانمندسازی قربانیان خشونت خانگی از طریق تشکیل گروه همتایان و مشاوره ­های حقوقی و...

دیگر پروژه های آتنا

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر