طرح دختران ارغوانی

طرح دختران ارغوانی


طرح دختران ارغوانی (پیشگیری از آسیب­های اجتماعی در دختران محدودۀ سنی 12 تا 18 سال با روش آموزش گروهی مشارکتی)

  • هدف طرح، توانمندسازی دختران خانواده های «محروم، نابسامان،خانوار زن سرپرست و ...» از طریق تشکیل گروه و ارائه آموزش های کارگاهی و حمایت و پشتیبانی برای کاربردی کردن آموزش ها از طریق گروه همیاران می باشد.موسسه اولین پروژه خود را در زمینه دختران کلید زده است چرا که فعالیت در حوزه مسائل دختران به منزله یک فعالیت پیشگیرانه است که می تواند از بروز بسیاری آسیب ها در زنان نسل آینده پیشگیری نماید.
  • در این طرح ابتدا یک گروه محدود از دختران خانواده های محروم که از طریق مدارس شناسایی می شوند، انتخاب و جذب موسسه می گردند و دوره آموزشی مبتدی دختران ارغوانی را طی می کنند. سپس این گروه با ورود به مرحله پیشرفته،گروه همیاران ورودی بعدی به دوره آموزشی مبتدی را تشکیل می دهند و به همین ترتیب ارتباط و تمرین های مرتبط با آموزش ها هرگز قطع نمی شود و هر گروه با گذراندن مرحله قبل همیار گروه های بعدی می گردد و در نهایت کسانی که تمامی مراحل را پشت سر بگذارند به عنوان سفیران ارغوانی مسئول انتشار آموزش ها و روح ارغوانی (که همان شعار موسسه مبنی بر آگاهی،تکاپو،نوتوانی و ارتقاء می باشد) در هر کجا از خانواده تا مدرسه و جامعه خواهند بود.اما پکیج آموزشی دختران ارغوانی شامل مراحل مبتدی،پیشرفته و فوق پیشرفته شامل آموزش های کارگاهی و آموزش هایی در ضمن اردو و تفریح و بازی می گردد که تمرکز آن بر آموزش های خود مراقبتی، مهارت های زندگی، تسلط بر خویشتن در دوران بلوغ،سلامت و بهداشت دختران،آموزش های خلاقیت و کارآفرینی، آموزش دختران درباره حقوق خود ، انواع آزار (کلامی،فیزیکی،جنسی و...) و  گزارش آن به مددکاران موسسه در صورت وقوع،پیشگیری از آسیب های اجتماعی چون اعتیاد،فرار از منزل،آسیب های مرتبط با ناآگاهی در روابط دختر و پسر و ... می باشد.
دیگر پروژه های آتنا

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر