اخبار

گزارش شماره شش؛ بازگشت تیم آتنا از مناطق زلزله زده

آخرین قاب از حضور در کرمانشاه پس از بررسی وضعیت منطقه در روزهای گذشته، تیم اعزامی آتنا بازگشت. با سپاس از دوستانی که در این قاب حضور ندارند اما ردپای همراهی شان در سراسر سفر همراه تیم آتنا بود. همچنین قدردانی از حضور عزیزانی که در این چند روز یاریگر ما بودند. برنامه ریزی و هماهنگی برای فعالیت های دراز مدت ادامه خواهد داشت و در ادامه گزارش تصویری گوشه ای از فعالیت‌های تیم آتنا آمده است.

زلزله کرمانشاه؛ گزارش شماره سوم

گزارش زهرا افتخارزاده مسوول کمیته مددکاری اجتماعی آتنا پس از اولین حضور تیم آتنا در کرمانشاه به شرح زیر است:

زلزله کرمانشاه؛ گزارش شماره دو

دومین گزارش کمیته مددکاری اجتماعی آتنا دربارۀ پشتیانی خسارت دیدگان زلزله کرمانشاه به شرح زیر است: