زلزله کرمانشاه؛ گزارش شماره چهار

گزارش شماره چهار/ پیگیری های تیم مددکاری موسسه آتنا در بیمارستان های تهران


مطابق اعلام قبلی ظهر روز پنج شنبه ٢٥ آبان ماه يكی از مددكاران موسسه آتنا جهت نيازسنجی و ارزيابی وضعيت مجروحان منتقل شده به بيمارستان بعث مراجعه كرد.

دو بخش به طور كامل به اين مجروحان اختصاص داده شده است. بيش از نيمی از بيماران جراحی شده اند، برخی در نوبت عمل هستن و برخی نيز با نظر پزشكان متخصص احتياجی به جراحی نداشتند. هر مجروح يك نفر همراه داشت و باقی همراهان به مهمان سرای ارتش منتقل شده بودند. اكثر مجروحان با لباس بيمارستان انتقال داده شده بودند و هيچ لباس شخصی نداشتند

ليست كاملی از نيازهای بيماران با همكاری مددكار موسسه تهيه شد، برخی نيازها در همان روز توسط خيرين تامين شد، برای سه تن از بيماران ترخيصی و همراهان آنها از طرف موسسه آتنا لباس تامين و همان شب تحويل بيمارستان شد.

ظهر جمعه مطابق اعلام نياز مددكاری بيمارستان به تعداد بيماران و همراهان آنها آب ميوه و تعدادی وسيله شخصی تهيه و تحويل شد. يك نفر ارشد روانشناسی به همراه اعضای شورای تصميم گيری آتنا از بيماران عيادت كردند. فردا نيز تعداد ديگری لباس تهيه و ارسال خواهد شد. تعداد زيادی از مردم هم كمك های خودشان را به دفتری واقع در طبقه همكف بيمارستان تحويل داده اند. به دليل قوانين خاص حاكم بر بيمارستان امكان رساندن كمك مستقيم برای مردم عادی و بدون هماهنگی مددكاران وجود ندارد. حتی مواد خوراكی بايد به تاييد ناظران كيفی آشپزخانه برسد.

شهرداری برای تامين نيازهای اين بيماران اعلام آمادگی كرده است، تا ظهر امروز كمكي ارسال نشده بود، با مددكاران برای تامين باقی نيازها در صورت عدم تامين توسط ساير خيرين و نهادها در ارتباط هستيم.


#همراه_با_مردم_زلزله_زده_کرمانشاه

مطالب مرتبط

هدیه سرخ

پنجشنبه هشتم مهر ماه سال 1395 گردهمایی بزرگ فصلی جوانان تهرانی برای اهدای خون که تا پیش از این ...

گزارش ایرنا از آشپزخانه آتنا

انگشتانتان را نخورید تهران- ایرنا- در آشپزخانه آتنا زنان خشونت دیده راه و رسم توانمند شدن را یاد می گیرند. آنها ...

گزارش ایرنا از اردوی مددجویان در نمایشگاه کتاب

می خواهم مثبت فکر کنم تهران- ایرنا- 'افرادی که فقیر و از خانواده های سطح پایینی هستند امیدشان را از دست ...

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر