زلزله کرمانشاه؛ گزارش شماره چهار

گزارش شماره چهار/ پیگیری های تیم مددکاری موسسه آتنا در بیمارستان های تهران


مطابق اعلام قبلی ظهر روز پنج شنبه ٢٥ آبان ماه يكی از مددكاران موسسه آتنا جهت نيازسنجی و ارزيابی وضعيت مجروحان منتقل شده به بيمارستان بعث مراجعه كرد.

دو بخش به طور كامل به اين مجروحان اختصاص داده شده است. بيش از نيمی از بيماران جراحی شده اند، برخی در نوبت عمل هستن و برخی نيز با نظر پزشكان متخصص احتياجی به جراحی نداشتند. هر مجروح يك نفر همراه داشت و باقی همراهان به مهمان سرای ارتش منتقل شده بودند. اكثر مجروحان با لباس بيمارستان انتقال داده شده بودند و هيچ لباس شخصی نداشتند

ليست كاملی از نيازهای بيماران با همكاری مددكار موسسه تهيه شد، برخی نيازها در همان روز توسط خيرين تامين شد، برای سه تن از بيماران ترخيصی و همراهان آنها از طرف موسسه آتنا لباس تامين و همان شب تحويل بيمارستان شد.

ظهر جمعه مطابق اعلام نياز مددكاری بيمارستان به تعداد بيماران و همراهان آنها آب ميوه و تعدادی وسيله شخصی تهيه و تحويل شد. يك نفر ارشد روانشناسی به همراه اعضای شورای تصميم گيری آتنا از بيماران عيادت كردند. فردا نيز تعداد ديگری لباس تهيه و ارسال خواهد شد. تعداد زيادی از مردم هم كمك های خودشان را به دفتری واقع در طبقه همكف بيمارستان تحويل داده اند. به دليل قوانين خاص حاكم بر بيمارستان امكان رساندن كمك مستقيم برای مردم عادی و بدون هماهنگی مددكاران وجود ندارد. حتی مواد خوراكی بايد به تاييد ناظران كيفی آشپزخانه برسد.

شهرداری برای تامين نيازهای اين بيماران اعلام آمادگی كرده است، تا ظهر امروز كمكي ارسال نشده بود، با مددكاران برای تامين باقی نيازها در صورت عدم تامين توسط ساير خيرين و نهادها در ارتباط هستيم.


#همراه_با_مردم_زلزله_زده_کرمانشاه

مطالب مرتبط

توزیع بسته‌های مواد غذایی رمضان 96

بنا به سنت هر ساله آتنا با همت داوطلبان آتنا توزیع کیسه های ویژه ماه رمضان انجام شد. به گزارش ...

زلزله کرمانشاه؛ گزارش شماره یک

پیرو زلزله سهمگین استان کرمانشاه، تعدادی از مجروحان و آسیب دیدگان به استان تهران منتقل شده‌اند و واحد امداد رسانی ...

پخت و توزیع غذای نذری

هزمان با اربعین حسینی، با همراهی دو تن از خیرین آتنا، تهیه و توزیع غذای نذری برای خانواده‌های آتنا در ...

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر