ما به این نوع کمک‌ها هم احتیاج داریم

به گزارش روابط عمومی آتنا، با همراهی یکی از خیرین، ۱۰۳ دست سوئی شرت و شلوار به سفارش یکی از خیرین برای یک آسایشگاه روانی در شیراز، در کارگاه آتنا و به دست بانوان آتنا دوخته و آماده تحویل شد. این خیر گرامی با یک تیر دو نشان زدند: هم به بیماران آسایشگاه لباس گرم رساندند و هم به جای خرید از بازار، به کارآفرینی بانوان شاغل در کارگاه خیاطی آتنا رونق بخشیدند. ما به این نوع کمک‌ها هم احتیاج داریم. سفارش های خود را به ما بسپارید.

مطالب مرتبط

مصاحبه مدیر عامل آتنا با خبرگزاری ایرنا درباره خشونت علیه زنان

خشونت در خانواده مانع از آن می‌شود که جامعه سالمی داشته باشیم. اما هنوز چرخه خشونت متوقف نشده است، جهانی ...

اعلام نیاز کارگاه خیاطی آتنا

برای چرخیدن چرخ زندگی زنان سرپرست خانوار و تهییه چرخ های بیشتر برای کارگاه خیاطی آتنا امیدوار به همراهی شما ...

گزارش از دهجامی به قلم یکی از داوطلبان آتنا

دهجامی آخر دنیاست! اینجا دنیای دیگری‌است، دنیایی با خانه‌های نافرم، خانه‌هایی با دیوارهای شکسته، خانه‌هایی با درهای بازمانده، خانه‌هایی که دیگر ...

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر