روز جهانی محیط زیست با شعار «غلبه بر پلاستیک»

روز جهانی محیط زیست با شعار «غلبه بر پلاستیک»


امروز 15 خرداد روز جهانی محیط زیست است؛ شعار امسال «غلبه بر پلاستیک» است. ایران پنجمین کشور مصرف کنندۀپلاستیک است. آماری ترسناک از میزان مصرف ما؛ یکی از دغدغه‌های آتنا به عنوان سازمانی مردم نهاد حفظ محیط زیست بوده و هست. طرح قلک آتنا یکی از طرح‌های محیط زیستی آتنا با هدف استفاده مجدد از پلاستیک و کاهش هزینه‌های جاری قلک است. با همراهی این طرح، به ما و به زمین کمک کنید.

مطالب مرتبط

گزارش نفوذی چلچراغ از خانه امن زنان

عجب جایی به داد من رسیدی… یکی از زنان ساکن در این خانه می‌گوید: «زمانی که من تصمیمی را می‌گیرم، نتیجه، ...

يادداشت مديرعامل موسسه آتنا درباره آتنا اصلانى و تكرار آتناها در روزنامه‌ی وقايع اتفاقيه؛

تکرار آتناها؛ از مؤسسه آتنا مخابره مى‌کنم: الهام، دختر هفت‌ساله‌ای که در مدرسه خودکشى کرد. از مدرسه با اورژانس اجتماعى تماس ...

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر