حلقه کتابخوانی

حلقه کتابخوانی

جلسه پنجم، دومین دوره کتابخوانی با موضوع «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان،نوشته مهرانگیز کار» پنجشنبه 19 مهرماه  ساعت ۱4 در خانه آتنا برگزار خواهد شد. 

مطالب مرتبط

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر