بازارچه نوروزی آتنا

بازارچه نوروزی آتنا

فروش غذاهای خانگی و هنرهای دستی به نفع خانواده های آتنا، همراه با موسیقی زنده؛ پنجشنبه و جمعه، 17 و 18 اسفند در خانه آتنا منتظرتون هستیم. برای حمایت از آتنا و خانواده هایش، دوستان و آشنایانتان را به بازارچه نوروزی آتنا دعوت کنید.


      

مطالب مرتبط

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر