می خواهم در کارگاه های آموزشی آتنا شرکت کنم

می خواهم در کارگاه های آموزشی آتنا شرکت کنم


در حال ثبت نام:

  • کارگاه نقاشی روی پارچه

کارگاه های برگزار شده:

- کارگاه شخصیت شناسی یونگ / خانم دکتر ملکی

- کارگاه تسهیل گری اجتماعی/ تیم تسهیل گری واحد آموزش آتنا

- کارگاه مردم نگاری در و درباره سمن ها / مدرس دکتر نهال نفیسی

- کارگاه مهارت نه گفتن/ گروه داوطلبان واحد آموزش آتنا

- کارگاه مددکاری اجتماعی/ دکتر سیده زهرا افتخارزاده

- کارگاه مهارت های فرزندپروری/ گروه داوطلبان  واحد آموزش آتنا

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر