می خواهم به آتنا کمک کنم

می خواهم به آتنا کمک کنم


شماره حساب :
   ۳۹۷-۸۱۰۰-۱۲۰۸۴۵۱۱-۱
کد ۳۹۷ بانک پاسارگاد شعبه شهرآرا

شماره کارت:
۵۰۲۲-۲۹۱۹-۰۰۰۴-۸۱۶۴
به نام موسسه ارتقای کیفیت زندگى زنان آتنا  • می‌خواهم داوطلب شوم    

               لطفاً این فرم را کامل کنید.


  • کمک غیرنقدی 

    شما می توانید با در اختیار قرار دادن نذروات، مواد غذایی، و ... به خانواده‌های آتنا کمک کنید.
    اگر آماده کمک هستید لطفاً با خانه آتنا تماس بگیرید.

  • کمک سازمان‌ها و موسسات (شفافیت مالی و مسئولیت پذیری اجتماعی)

    ما تجربه‌های موثری در همکاری با سازمان‌ها و موسسات در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی داشته‌ایم. اگر سازمان شما تخصصی برای کمک به فعالیت‌های آتنا و یا انگیزه‌ای برای مسئولیت پذیری اجتماعی دارد، ما مشتاق همکاری با شما هستیم. هم اکنون با روابط عمومی آتنا تماس بگیرید.


اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر