حلقه کتابخوانی

حلقه کتابخوانی


حلقه کتابخوانی داوطلبان آتنا

پنج شنبه این هفته در هفتمین جلسه کتاب، ادامه خوانش کتاب «خشونت علیه زنان» نوشته «مهرانگیز کار» را خواهیم داشت.

⏰ساعت 14الی16

پنج شنبه ۶ دی ماه

در محل خانه آتنا

به جمع داوطلبان آتنا بپیوندید.

مطالب مرتبط

اگر نظری دارید همینجا بنویسید 0 نظر